Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32438
Title: Thách thức đối với đổi mới sáng tạo tại Việt Nam: Nhìn từ chỉ số đầu vào đổi mới sáng tạo
Authors: Hoàng, Bảo Trâm
Keywords: GH
Đổi mới sáng tạo
Chỉ số đầu vào ĐMST
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Đối ngoại;Số 105 .- Tr.15-27
Abstract: Hướng tới mục tiêu chung nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thiết lập nền tảng vững chắc hơn cho hoạt động đổi mới sáng tạo. Năm 2017, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có sự thăng hạng cao nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sâu hơn vào các chỉ số thành phần đầu vào đổi mới sáng tạo cho thấy Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong thời gian tới, đặc biệt trong việc cải thiện thể chế cũng như chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32438
ISSN: 1859-4050
Appears in Collections:Kinh tế Đối ngoại

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.4.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.