Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32544
Title: Ảnh hưởng của mức độ hư hỏng đến tuổi thọ của công trình xây dựng
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Nguyễn, Xuân Chính
Keywords: Hư hỏng kết cấu xây dựng
Tuổi thọ công trình xây dựng
Độ tin cậy của kết cấu
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.110-113
Abstract: Sau khi đưa vào sử dụng, dưới tác động của lực và điều kiện môi trường công trình xây dựng sẽ dần bị xuống cấp và xẩy ra hư hỏng, nếu không được bảo trì và sửa chữa duy tu định kỳ thì tuổi thọ của công trình sẽ giảm đáng kể so với tuổi thọ thiết kế. Để đánh giá được tuổi thọ còn lại của công trình xây dựng, cần tiến hành khảo sát và đánh giá mức độ hư hỏng của kết cấu. Bài báo trình bày phương pháp đánh giá ảnh hưởng của mức độ hư hỏng đến tuổi thọ của công trình xây dựng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32544
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.61 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.