Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32611
Title: Mô hình đánh giá sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công dùng công cụ hệ thống động kết hợp logic mờ
Authors: Phạm, Hồng Luân
Lê, Nho Tuấn
Keywords: Chiến lược
Nhà thầu
Mục tiêu
Hệ thống động
Mờ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.144-152
Abstract: Sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thì công giúp khám phá động cơ của nhà thầu, cho thấy cách nhìn của nhà thầu đối với gói thầu. Động cơ là thứ giúp duy trì sự hứng thú của nhà thầu trong suốt quá trình thi công dự án , và một đảm bảo động cơ luôn luôn ở mức cao trong khoảng thời gian này sẽ giúp đảm bảo sự nỗ lực, kiên trì trong các cam kết của nhà thầu đối với dự án. Vì vậy cần phải có một công cụ để đánh giá động cơ của nhà thầu theo thời gian. Nghiên cứu sử dụng mô hình động kết hợp logic mờ để đánh giá Sức hấp dẫn của gói thầu đối với nhà thầu thi công. 25 nhân tố ảnh hưởng tới Sức hấp dẫn của gói thầu được chỉ ra ở bài báo trước đó sẽ được đưa vào mô hình đánh giá. Kết quả của mô hình đánh giá sẽ phụ thuộc vào các chiến lược phát triển của công ty và nghiên cứu sẽ chỉ ra sự khác biệt về cách ứng xử của Sức hấp dẫn gói thầu đối với nhà thầu trong các chiến lược khác nhau của nhà thầu. Điều này giúp các nhà quản lý có cách nhìn thấu đáo hơn về Sức hấp dẫn của gói thầu và cách mà các yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của gói thầu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32611
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.27 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.