Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32646
Title: Nhận dạng nhóm nhân tố tác động đến việc lựa chọn đối tác đầu tư dự án bất động sản
Authors: Phạm, Hồng Luân
Nguyễn, Minh Trung
Keywords: Lựa chọn đối tác
Ra quyết định
Bất động sản
Đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 603 .- Tr.188-192
Abstract: Các dự án bất động sản có các đặc điểm như quy mô vốn lớn, thời gian thi công dài, khả năng thu hồi vốn chậm,... nên đòi hỏi chủ đầu tư phải có đủ tiềm lực tài chính, kinh nghiệm triển khai và quản lý dự án, chiến lược kinh doanh và quản lý vận hành. Để đạt được tất cả các điều kiện trên thì cần phải có sự hợp tác, liên doanh hoặc liên danh giữa các bên tham gia với thế mạnh của mình để đầu tư phát triển dự án. Vì vậy, việc ra quyết định lựa chọn đối tác để cùng hợp tác đầu tư phát triển dự án bất động sản có ý nghĩa tối quan trọng, quyết định sự thành bại của dự án. Thông qua việc thực hiện khảo sát bảng câu hỏi, thu thập thông tin từ 58 người trả lời, bao gồm các nhà quản lý cấp trung và cấp cao của các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư bất động sản tại TP.HCM. Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis -EFA), kết quả nghiên cứu xác định được 6 nhóm nhân tố chính tác động đến quyết định lựa chọn đối tác đầu tư dự án bất động sản. Các nhóm nhân tố này là tài liệu tham khảo giúp cho các Chủ đầu tư trong việc ra quyết định lựa chọn đối tác phù hợp, nhằm đạt được sự hợp tác, liên doanh tốt nhất, tạo nên sự thành công của dự án đầu tư.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32646
ISSN: 0866-8762
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.65 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.254.197


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.