Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32783
Title: Nghiên cứu ứng dụng hạt Nano bạc chế tạo sơn kháng khuẩn
Authors: Trần, Quốc Tuấn
Phạm, Hồng Chuyên
Ông, Văn Hoàng
Nguyễn, Duy Thiện
Keywords: Hạt Nano bạc
Sơn kháng khuẩn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 9 .- Tr.11-17
Abstract: Trong nghiên cứu này chúng tôi đã chế tạo thành công hạt nano bạc bằng phương pháp điện hóa siêu âm, sơn hai thành phần và sơn trộn các hạt nano bạc có nồng độ bạc tương ứng từ 1ppm đến 30ppm nhằm định hướng ứng dụng kháng khuẩn, chống nấm mốc trong lĩnh vực xây dựng. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sản phẩm sơn trộn nano bạc ơáp ứng các tiêu chuẩn sơn của Việt Nam và thể hiện khả năng diệt khuẩn tốt đối với vi khuẩn E. coli.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32783
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.91 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.