Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32809
Title: Những sự kiện lớn về giao thông vận tải Việt Nam từ thế kỷ XIX đến thế kỷ 21
Authors: Chu, Đức Soàn
Keywords: Sự kiện
Giao thông vận tải
Việt Nam
Thế kỷ XIX đến thế kỷ 21
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 9 .- Tr.58-64
Abstract: Từ năm 1859 thành phố Sài Gòn đã được quy hoạch đô thị và xây dựng đường phố Sài Gòn vào những năm 1860 vốn là một vùng đất rất hoang sơ, bên ngoài thành Gia Định, đại bộ phận là đồng ruộng, ao đìa, kinh rạch và hầu hết dân cư thời đó sống chen chúc dọc theo, rạch Bến Nghé, đó là rạch vào loại lớn nhất ở vùng đất này, trong các căn nhà nhỏ lợp lá, nửa trên mặt đất và một nửa sàn cắm xuống dòng kinh rạch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32809
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.