Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33287
Title: Đa hình các vùng biến đổi (Variable region) VRs thuộc GEN porA của vi khuẩn Neisseria meningitidis lưu hành tại khu vực miền Bắc Việt Nam
Authors: Trần, Xuân Thạch
Lê, Thu Trang
Triệu, Phi Long
Nguyễn, Thị Hoa
Đồng, Văn Quyền
Nguyễn, Minh Hường
Keywords: Neisseria meningitidis
PorA
Vùng biến đổi VR
Việt Nam
Vaccine
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 01(18) .- Tr.167-175
Abstract: Vi khuẩn não mô cầu Neisseria meningitidis là nguyên nhân chính gây bệnh viêm màng não mủ, trong đó não mô cầu nhóm B và C là những nhóm gây bệnh chủ yếu tại Việt Nam hiện nay. Vi khuẩn não mô cầu biểu hiện hai protein xuyên màng lớn là PorA và PorB, trong đó PorA thể hiện mức độ đa hình cao giữa các chủng và được nghiên cứu như một thành phần của vaccine thế hệ mới kháng não mô cầu nhóm B. Các biến dị trong trình tự gen porA tập trung thành ba vùng biến đổi chính là VR1, VR2 và VR3.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33287
ISSN: 1811-4989
Appears in Collections:Công nghệ sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.58 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.