Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33551
Title: Khuôn khổ pháp lý chung về bảo lãnh nhìn từ thực tiễn cấp tín dụng cơ bản đảm
Authors: Bùi, Đức Giang
Keywords: Pháp lý chung về bảo lãnh
Tín dụng có bản đảm
Khuôn khổ pháp lý
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 16 .- Tr.25-29
Abstract: Bảo lãnh là một biện pháp bảo đảm được sử dụng khá phổ biến trong thực tế cấp tín dụng. Khuôn khổ pháp lý chung về bảo lãnh nằm trong Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (Bộ luật Dân sự). Pháp luật chuyên ngành cũng bổ sung một số nguyên tắc cho khuôn khổ pháp lý chung này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33551
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.