Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33552
Title: Kinh doanh khách sạn tại Phú Yên
Authors: Nguyễn, Thị Bích Thủy
Thiều, Thị Thúy
Keywords: Kinh doanh
Khách sạn
Phú Yên
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 569 .- Tr.78-79,44
Abstract: Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành điều tra trực tiếp 50 khách sạn thuộc địa bàn tỉnh Phú Yên. Kết quả điều tra cho thấy tình hình kinh doanh khách sạn tại Phú Yên và các yếu tố cần lưu ý khi kinh doanh khách sạn. Kết quả nghiên cứu có thể làm cơ sở cho việc phát triển kinh doanh khách sạn tại tỉnh Phú Yên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33552
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.