Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33629
Title: Đọc lại mấy bài thơ nôm Nguyễn Trãi
Authors: Nguyễn, Xuân Hưng
Keywords: Thơ Nôm
Nguyễn Trãi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nhà văn và Tác phẩm;Số 31 .- Tr.98-105
Abstract: Thơ Nôm của Nguyền Trãi, viết chữ liền tù tì, không có chấm phẩy, sau này kết quả của sự tranh luận, bình tán mà một số người viết lại có chú ý ngắt câu, ví du link đã nêu, viết như thế này: “Gió nơi đâu? Gượng mở xem”. Biết thế để đừng bận tâm vào hình thức trình bày văn bản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33629
ISSN: 2354-1261
Appears in Collections:Nhà văn và Tác phẩm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.