Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33687
Title: Giải pháp tăng năng suất lao động cho các doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Mai, Thanh Tú
Keywords: Năng suất lao động
Doanh nghiệp
Sản xuất - kinh doanh
Giải pháp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 295 .- Tr.74-77
Abstract: Xác định năng suất lao động là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế cần thích ứng với nền kính tế có độ mở cao và có quan hệ trực tiếp về thương mại, đầu tư với các nước, các doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy thế mạnh, chủ động tham gia vào thị trường thế giới, từng bước khắc phục khó khăn, thách thức; đồng thời xác định nâng cao năng lực cạnh tranh và có những giải pháp cụ thể nhằm tăng năng suất lao động tạo thành những lợi thế mới trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33687
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 34.228.229.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.