Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33721
Title: Thiết kế nội dung môn hát dân ca Chăm vào chương trình dạy học ngoại khóa ở các trường trung học cơ sở tỉnh Ninh Thuận
Authors: Lê, Hưng Tiến
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Dân ca Chăm
Dạy học ngoại khóa
Hát dân ca Chăm
Đào tạo thiết kế chương trình
Giáo dục âm nhạc truyền thống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 112(173) .- Tr.173-176,187
Abstract: Để bảo tồn vốn văn hóa dân gian, nghệ thuật truyền thống Chăm, trong đó có dân ca Chăm của cộng đồng tộc người Chăm sinh sống, trước hết cần phải "đào tạo" khán giả trẻ có thị hiếu thưởng thức nghệ thuật truyền thống bằng giáo dục trong trường học.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33721
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.