Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33871
Title: Truyền tải điện Tây Bắc: Vững bước trên con đường phát triển
Authors: Quốc Chiêu
Keywords: Truyền tải điện Tây Bắc
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.5-6
Abstract: Truyền tải điện (TTĐ) Tây Bắc đã quyết tâm thực hiện đồng loạt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, chuyên môn hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả quản lý điều hành sản xuất và năng lực truyền tải góp phần rất lớn vào kết quả quản lý vận hành cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33871
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.