Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33886
Title: Từ Hán Việt trong hai bài thơ Vọng nguyệt và Cảnh khuya của Hồ Chí Minh
Authors: Trang, Diệp Thúy
Phan, Tấn Hùng
Keywords: Cảnh khuya
Hồ Chính Minh
Từ Hán Việt
Vọng nguyệt
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 32 .- Tr.49-54
Abstract: Từ Hán Việt luôn khẳng định vai trò quan trọng của nó trong các lĩnh vực của đời sống. Tùy vào mục đích sử dụng, đối tượng hướng đến mà lớp từ Hán Việt thể hiện những lợi thế nhất định với lớp từ phi Hán Việt. Với tính chất cô động, khái quát, trừu tượng, từ Hán Việt đã thể hiện những giá trị ưu việt của nó trong từng ngữ cảnh. Trong bài này, chúng tôi đi vào tìm hiểu từ Hán Việt trong hai bài thơ “Vọng nguyệt” và “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh, nhận diện lớp từ này về chữ viết, ngữ âm, ngữ pháp, ngữ nghĩa, qua đó tìm ra xu hướng vận dụng từ Hán Việt và sắc thái của từ Hán Việt trong sáng tác của Người.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33886
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.65 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.