Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33903
Title: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên khoa kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên
Authors: Nguyễn, Văn Đạt
Keywords: Động lực học tập
Nhân tố ảnh hưởng
Sinh viên
Chất lượng đào tạo
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 30 .- Tr.31-34
Abstract: Bài viết nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên. Kết quả cho thấy, chỉ có 2 yếu tố thực sự tác động đến động lực học tập của sinh viên, đó là Bản thân sinh viên và Môi trường học tập. Từ đó, tác giả đưa ra các khuyến nghị cho Nhà trường nhằm nâng cao hơn nữa động lực học tập của sinh viên để các em đạt được kết quả tốt nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33903
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.