Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33913
Title: Duy trì và đẩy mạnh phong trào "Hộ gia đình tiết kiệm điện" trên địa bàn thủ đô
Authors: Quyết Tiến
Keywords: Hộ gia đình tiết kiệm điện
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.30-31
Abstract: 800.000 Hộ gia đình trên địa bàn Thủ đô đã đăng ký, cam kết thực hiện các giải pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả trong năm 2017. Đó là kết quả rất đáng khích lệ trong việc nỗ lực triển khai đa dạng các biện pháp tuyên truyền tiết kiệm điện của EVN HANOI. Đặc biệt, 600 Hộ đã được nhận giấy khen và chứng nhận “Hộ gia đình tiết kiệm điện” của Sở Công thương TP Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33913
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.