Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33934
Title: Vận dụng thông tư 133/2016/TT-BTC tại doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà - Thái Bình
Authors: Nguyễn, Đức Tú
Nguyễn, Quốc Chinh
Nguyễn, Thị Thuỷ
Keywords: Thông tư 133/2016/TT-BTC
Tổ chức kế toán
Doanh nghiệp dệt may
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.98-100
Abstract: Nhóm tác giả đã tiến hành khảo sát công tác kế toán tại các doanh nghiệp dệt may khăn bông trên địa bàn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Kết quả cho thấy, các doanh nghiệp về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu về thu thập và cung cấp thông tin kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC (hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa), tuy nhiên việc tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hạch toán kế toán còn nhiều hạn chế, bất cập. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc vận dụng Thông tư trong công tác tổ chức kế toán tại các doanh nghiệp dệt may khăn bông nói riêng và các DNNVV nói chung.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33934
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.252


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.