Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33957
Title: Một số giải pháp để đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua chuỗi liên kết
Authors: Nguyễn, Thị Lan Anh
Keywords: Giải pháp tiêu thụ nông sản
Chuỗi liên kết
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 23 .- Tr.19-21
Abstract: Mặc dù Việt Nam là quốc gia có nhiều sản phẩm nông sản tiêu biểu, nhưng trong nhiều năm qua, nông sản của nước ta luôn rơi vào tình trạng “được mùa, mất giá”, do thị trường tiêu thụ luôn là một rào cản lớn với nông sản Việt Nam. Do vậy, một trong những giải pháp quan trọng để tiêu thụ nông sản chính là hình thành và thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết giữa người nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33957
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.233.221.90


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.