Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33970
Title: Truyền tải điện Quảng Trị: Chủ động xử lý ngăn ngừa sự cố đường dây 500kv Bắc Nam
Authors: Quang Thắng
Keywords: Truyền tải điện Quảng Trị
Cung cấp điện
Ngăn ngừa sự cố
Đường dây 500kv Bắc Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 232 .- Tr.51
Abstract: Truyền tải điện Quảng Trị (thuộc Công ty Truyền tải điện 2) đã khống chế hoàn toàn đám cháy cách đường dây 500 kv Bắc – Nam khoảng 100 m, giúp ngăn ngừa sự cố có thể xảy ra trên đường dây.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33970
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
885.39 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.