Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34031
Title: Giáo viện trong cách mạng 4.0
Authors: Lê, Thị Bích Hằng
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Giáo viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.38-40
Abstract: "Cách mạng công nghiệp lần thứ 4" hay "Cách mạng 4.0" là những khái niệm xuất hiện ngày càng dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cách mạng 4.0 được dự báo là sẽ thay đổi bộ mặt của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34031
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 44.220.44.148


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.