Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34034
Title: Giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp của sinh viên ở hai trường đại học trực thuộc Bộ Công thương tại thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Tú Trinh
Keywords: Khởi nghiệp của sinh viên
Đại học trực thuộc Bộ Công thương
Hồ Chí Minh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục và Xã hội;Số 113(174) .- Tr.77-82,94
Abstract: Khởi nghiệp (startup hoặc start-up) được hiểu là việc một cá nhân hay một tổ chức của con người đang trong quá trình bắt đầu kinh doanh, hay còn gọi là giai đoạn đầu lập nghiệp. Còn theo từ điển tiếng Việt, khởi nghiệp là việc bắt đầu tạo lập một công việc kinh doanh mới [1 ].
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34034
ISSN: 1859-3917
Appears in Collections:Giáo dục và Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.09 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.