Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34043
Title: Trạm biến áp 220kV Hà Đông chính thức đóng điện độc lập qua ngăn lộ 136
Authors: Lê, Quốc
Keywords: Trạm biến áp 220kV
Đóng điện độc lập
Hà Đông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.46
Abstract: Sau nhiều năm được cấp nguồn chung qua một ngăn lộ tổng (sơ đồ chữ T), máy biến áp (MBA) T6, trạm biến áp (TBA) 220kv Hà Đông chính thức được đóng điện độc tập qua ngăn lộ 136, kết thúc thời gian hơn 10 năm phải dùng chung ngăn lộ máy cắt 132 với MBAT2.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34043
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
751.86 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.