Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34044
Title: EVNNPT tổ chức khóa đào tạo cập nhật "Cung cấp dịch vụ bảo trì các phần mềm dùng chung của EVN" năm 2018
Authors: Quang Thắng
Keywords: EVNNPT
Dịch vụ bảo trì
Phần mềm dùng chung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Điện và Đời sống;Số 233 .- Tr.47
Abstract: Nhằm từng bước tiếp thu công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh ngày càng có hiệu quả. Mới đây, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã phối hợp với Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) tổ chức các khóa đào tạo, cập nhật “Cung cấp dịch vụ bảo trì các phần mềm dùng chung của EVN” năm 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34044
ISSN: 0686-3883
Appears in Collections:Điện & Đời sống

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
722.39 kBAdobe PDF
Your IP: 54.236.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.