Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34099
Title: Bức tranh công nghiệp Việt Nam - Những gam màu của các khu vực và ngành
Authors: Bùi, Trinh
Keywords: Ngành công nghiệp Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.34-37
Abstract: Ở Việt Nam, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP luôn được xem là thành tích trong hầu hết các báo cáo từ Trung ương đến địa phương. Tuy nhiên, từ số liệu của Tổng cục Thông kê (TCTK) cho thấy, tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp xây dựng dường như không có sự thay đổi trong gần 17 năm qua, vẫn chỉ xoay quanh ở mức 31%-32%GDP. Mặc dù vậy, cơ cấu sở hữu của nhóm ngành này lại thay dổi mạnh mẽ theo chiều hướng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ngày càng chiếm số lớn (trên 70%) trong tổng giá trị xuất khẩu, phần còn lại (khoảng 30%) là sân chơi của doanh nghiệp tư nhân và hộ cá thể. Bài viết này cho chúng ta một góc nhìn về FDI theo một góc độ khác để từ đó có chính sách phù hợp trong phát triển công nghiệp Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34099
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.88 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.125.162


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.