Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34104
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Thị Tuyết Lan-
dc.date.accessioned2020-09-15T01:33:19Z-
dc.date.available2020-09-15T01:33:19Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn0866-7120-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34104-
dc.description.abstractTăng trưởng kinh tế và phát triển con người tuy là hai vấn đề, song thực chất là một thể thống nhất, nên cần triển khai thực hiện đồng thời với trách nhiệm chung của toàn xã hội, nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Bài viết làm rõ lý luận và thực tiễn mối quan hệ này ở Việt Nam qua hơn 30 năm Đổi mới, từ đó đưa ra giải pháp để thúc dẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển con người.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.50-52-
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi_VN
dc.subjectPhát triển con ngườivi_VN
dc.subjectNhận thức lý luận và thực tiễnvi_VN
dc.subjectSự đổi mớivi_VN
dc.subjectViệt Namvi_VN
dc.titleTăng trưởng kinh tế với phát triển con người - Nhận thức lý luận và thực tiễn hơn 30 năm đổi mới ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.61 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.