Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34106
Title: Để xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả
Authors: Phương Lan
Keywords: Nông thôn mới
Xây dựng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.56-59
Abstract: Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) bao gồm một tổng thể các hoạt động nhằm cải biến sâu sắc nông thôn, nông dân và nền nông nghiệp nước ta. Sau 8 năm triển khai thực hiện Chương trình, bên cạnh những kết quả đạt được, cần phải thấy rằng, nếu không có những giải pháp để nâng cao chất lương trong thực hiện Chương trình, thì rất khó để xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và đạt được những kết quả như kỳ vọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34106
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.56 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.