Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34110
Title: Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình
Authors: Trần, Mạnh Cường
Nguyễn, Thị Hạnh Duyên
Keywords: Thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp
Quảng Bình
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.70-72
Abstract: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) ra đời nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất, mở rộng lưu thông hàng hoá và dịch vụ, khuyến khích phát triển nền kinh tế quốc dân, động viên một phần thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước. Mặc dù vậy, thời gian qua ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, công tác quản lý thuế GTGT còn tồn tại một số bất cập liên quan đến tình trạng trốn thuế, tạo khe hở cho các tổ chức, cá nhân gian lận ở khâu hoàn thuế GTGT, công tác quản lý nợ thuế còn nhiều hạn chế... Trong bốì cảnh đó, việc tăng cường, hoàn thiện công tác quản lý thuế GTGT đốì với doanh nghiệp trên địa bàn là rất cần thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34110
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.40.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.