Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34168
Title: Lựa chọn đúng để biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực
Keywords: Nhà đầu tư Việt Nam
Agency EB-5
Mỹ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.123
Abstract: Năm 2017, có 404 hồ sơ EB-5 của nhà đầu tư Việt Nam được Sở Di trú Mỹ (USCIS) chấp thuận. Giấc mơ Mỹ đang trong tầm tay người Việt. Công ty Valuer Việt Nam (www.valuer.vn) là một trong những agency EB-5 với kinh nghiệm phong phú cùng sự chính trực xin trân trọng giới thiệu với nhà đầu tư người Việt một trong những sự lựa chọn đúng đắn trong đầu tư EB-5.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34168
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
884.28 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.