Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34172
Title: Giáo dục và phát triển bản thân
Keywords: Giáo dục
Phát triển bản thân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 11 .- Tr.138-142
Abstract: Cuộc thảo luận của phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Phương Mai - đại học Kinh doanh quốc tế Amsterdam (AMSIB); bà Lê Thị Kim Chi - CEO tập đoàn Apollo English; nhà quản lý nghệ thuật, bà Trăn Ly Ly - giám đốc nhà hát Vũ kịch Việt Nam; nữ doanh nhân Nguyễn Linh Chi - giám đốc điều hành mảng kỹ thuật số của Havas Media Việt Nam, dưới sự điều phối của bà Irene Ohier - tác giả, nhà tư vấn huấn luyện iglobal về những xu hướng mới trong các phương pháp giáo dục cho thế hệ trẻ. Nội dung được lược thuật.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34172
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.