Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34223
Title: Nâng cao vai trò của viên chức phục vụ đào tạo trong sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp
Authors: Đặng, Thị Thu Liễu
Nguyễn, Anh Thùy
Keywords: Viên chức
Viên chức phục vụ đào tạo
Trường Đại học Đồng Tháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Số 33 .- Tr.90-94
Abstract: Viên chức phục vụ đào tạo có vai trò quan trọng trong sự phát triển của Nhà trường. Thời gian qua đội ngũ viên chức phục vụ đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp đã nâng cao ý thức, trách nhiệm đố với công tác phục vụ đào tạo, không ngừng phấn đấu học tập, lao động, sáng tạo, phát huy khả năng trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34223
ISSN: 0866-7675
Appears in Collections:Khoa học ĐH Đồng Tháp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.