Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34249
Title: Đa dạng họ cá roi ngựa [Verbenaceae] ở khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An
Authors: Nguyễn, Thành Chung
Nguyễn, Thị Hoài Thương
Nguyễn, Huy Hùng
Lê, Thị Hương
Keywords: Đa dạng
Họ cỏ roi ngựa
Khu Bảo tồn Thiên nhiên
Pù Hoạt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 05 .- Tr.120-125
Abstract: Nghiên cứu họ cỏ roi ngựa (Verbcnaceae) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên (BTTN) Pù Hoạt, tỉnh Nghệ An được thực hiện từ tháng 3 năm 2018 đến tháng 11 năm 2019. Bước đầu đã xác định được ở khu vực này họ cỏ roi ngựa có 45 loài và thứ thuộc 9 chi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34249
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.92 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.