Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34268
Title: Vận dụng tinh thần Phật giáo trong phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Bùi, Quang Dũng
Keywords: Tinh thần Phật giáo
Doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 9 .- Tr.95-100
Abstract: Trong bài viết, tác giả luận giải dấu ấn của tinh thần Phật giáo trong văn hóa doanh nghiệp thể hiện ở một số nội dung sau: Một là, tinh thần “tự độ độ tha, tự tế tế nhân” của Phật giáo qua việc gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, trực tiếp khẳng định giá trị của văn hóa doanh nghiệp; hai là, tinh thần “chúng sinh bình đẳng” của Phật giáo được cụ thể hóa thành nội dung xây dựng môi trường bình đẳng, đoàn kết trong doanh nghiệp; ba là, tinh thần tránh điều ác, chuyên tâm làm điều thiện của Phật giáo để lại dấu ấn sâu sắc trong văn hóa doanh nghiệp; bốn là, tinh thần “trọng trí thượng chân” của Phật giáo được vận dụng vào văn hóa doanh nghiệp để kích thích tinh thần sáng tạo của người lao động.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34268
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.