Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34294
Title: Tóm lược kết quả hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang 09 tháng đầu năm 2018
Keywords: Khoa học và công nghệ
An Giang
Hoạt động
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.39
Abstract: Tổ chức thực hiện 176 nhiệm vụ KH&CN (105 nhiệm vụ cấp tỉnh, 71 nhiệm vụ cấp cơ sở) nhằm tăng cường ứng dụng các mô hình dịch vụ và công nghệ sản xuất liên quan đến cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp giúp giảm tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng đầu vào, giảm thất thoát sau thu hoạch, hạ giá thành sản phẩm và tạo sản phẩm an toàn, chất lượng và tăng thu nhập cho nông dân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34294
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
701.21 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.