Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34298
Title: Ký kết chương trình phối hợp giữa cục ứng dụng và phát triển công nghệ và sở khoa học và công nghệ An Giang đến năm 2020
Keywords: Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ
Ứng dụng và phát triển công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ An Giang;Số 4 .- Tr.40
Abstract: Trong khuôn khổ Hội nghị về Hoạt động của các Trung tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ 11 diễn ra tại TP. cần Thơ vào ngày 4/10/2018, Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ và sở Khoa học và Công nghệ An Giang ký kết Chương trình phối hợp đến năm 2020 cụ thể như sau.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34298
ISSN: 1859-0268
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
882.48 kBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.