Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34303
Title: Kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ tỉnh Đắk Nông
Authors: Đường, Hồng Thắng
Keywords: Kinh nghiệm
Công tác kiểm tra, giám sát
Đảng bộ
Đắk Nông tỉnh Đắk Nông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.45-47,50
Abstract: Đắk Nông là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Nam của vùng Tây Nguyên, dân số hơn 630 ngàn người, với 7 huyện và 1 thành phố. Đảng bộ hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 373 tổ chức cơ sở đảng với hơn 26 ngàn đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế của địa phương, hằng năm cấp ủy và UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đề ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34303
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.212.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.