Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34313
Title: Chủ nhiệm kiểm tra "Nói được, làm được"
Authors: Phương Thúy
Keywords: Chủ nhiệm kiểm tra
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 07 .- Tr.59-60,76
Abstract: Về công tác tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, có dịp làm việc với đồng chí Trần Bá Long, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBK.T Huyện ủy, ấn tượng anh để lại cho người tiếp xúc là sự nhiệt huyết, cương quyết trong xử lý công việc. Trao đổi với anh, càng hiểu thêm những phẩm chất tốt đẹp của một cán bộ kiểm tra được rèn rũa lâu năm, trách nhiệm với nghề, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nói như đồng nghiệp cùng công tác, anh Long là chủ nhiệm kiểm tra: “Nói được, làm được”.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34313
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.51.151


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.