Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34339
Nhan đề: Một số tiếp cận lý thuyết nghiên cứu bạo lực học đường trong học sinh
Tác giả: Đặng, Bích Thủy
Từ khoá: Trẻ em
Vị thành niên
Học sinh
Bạo lực
Bạo lực học đường
Tiếp cận lý thuyết
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Gia đình và Giới;Số 5 .- Tr.69-80
Tóm tắt: Bạo lực học đường trong học sinh là hiện tượng xã hội khá phổ biến và ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường học tập, gây nên những hậu quả đáng lo ngại về sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của học sinh. Bạo lực học đường trong học sinh diễn ra dưới nhiều hình thức và chịu ảnh hưỏng của các yếu tố xã hội đan xen nhau, do vậy hiện tượng này thường được nghiên cứu từ nhiều cách tiếp cận khác nhau thuộc các chuyên ngành xã hội học, tâm lý học, tội phạm học, v.v. và mỗi cách tiếp cận lại tập trung vào lý giải những chiều cạnh cụ thể theo mục tiêu và chủ đề của nghiên cứu. Bài viết này chia sẻ một số tiếp cận lý thuyết được vận dụng khá phổ biến trong các nghiên cứu quốc tế về bạo lực học đường.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34339
ISSN: 1859-1361
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Gia đình và Giới

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
5.63 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.