Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34369
Title: Các kháng sinh mới trích từ đất
Authors: Phạm, Văn Tất
Keywords: Đất
Vi khuẩn
Kháng sinh mới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc và Sức khỏe;Số 608 .- Tr.05
Abstract: Malacidin được các nhà nghiên cứu Viện đại học Rockefeller (New York) phát hiện, đây là những chất kháng sinh tạo ra bởi vi khuẩn trong đất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34369
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
839.4 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.55.22


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.