Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34486
Title: "Trạm dừng" ở Sài Gòn
Authors: Minh Khang
Keywords: Căn hộ
Sài Gòn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp;Số 10 .- Tr.70-74
Abstract: Căn nhà phố vừa cải tạo này là nơi ở của một kiến trúc sư người Pháp gốc Việt. Vào tuổi ngoài lục tuần và thời gian chia đều giữa hai đầu Paris -Sài Gòn, tìm được một không gian sống nằm trong khu vực trung tâm thành phố và "vừa đủ" yên tĩnh đối với anh là cái duyên thật đáng quý.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34486
Appears in Collections:Kiến trúc Nhà đẹp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 35.170.78.142


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.