Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34510
Title: Môi trường thể chế và chiến lược đa dạng hóa trong sát nhập qua biên giới: Bằng chứng từ 41 thị trường mới nổi
Authors: Đặng, Hữu Mẫn
Hoàng, Dương Việt Anh
Keywords: Sáp nhập và mua bán qua biên giới
Chiến lược đa dạng hóa
Môi trường thể chế
Công ty mục tiêu
Công ty thâu tóm
Thị trường mới nổi
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 09 .-Tr.15-25
Abstract: Bài viết khảo sát ảnh hưởng của môi trường thể chế quốc gia đến chiến lược đa dạng hóa của các công ty thâu tóm trong sáp nhập qua biên giới. Mẫu nghiên cứu gồm 16.806 thương vụ ở 41 thị trường mới nổi trong giai đoạn 2000 – 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy các công ty thâu tóm có xu hướng lựa chọn các công ty mục tiêu khác lĩnh vực kinh doanh (sáp nhập chéo) nếu công ty mục tiêu đến từ các quốc gia có môi trường thể chế tốt, thể hiện thông qua hiệu quả điều hành của chính phủ, mức độ mở cửa kinh tế và sự phát triển của thị trường tài chính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34510
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.