Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34576
Title: Công nghiệp dịch vụ và lao động xã hội dưới các rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu toàn cầu
Authors: Lê, Anh Tuấn
Keywords: Công nghiệp dịch vụ
Lao động xã hộ
Rủi ro thiên tai
Khí hậu toàn cầu
Hiện tượng thiên tai
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.23-24
Abstract: Hiện tượng thiên tai và biến đổi khí hậu đang xảy ra, mang tính toàn cầu, có thể ghi nhận qua những thay đổi số liệu giá trị trung bình và cực trị thời tiết như sự gia tăng nhiệt độ không khí, sự thay đổi và phân phối lượng mưa theo mùa và tháng, sự xuất hiện với tần suất và cường độ cao hơn các cực đoan thiên tai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34576
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
866.41 kBAdobe PDF
Your IP: 3.229.142.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.