Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34579
Nhan đề: Góc nhìn giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu sự cần thiết và phát triển
Tác giả: Nguyễn, Hồ Việt Anh
Nguyễn, Thị Mỹ Xuyên
Từ khoá: Phát triển giáo dục
Biến đổi khí hậu
Cần thiết
Giải pháp cho giáo dục
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 15(341) .- Tr.29-31
Tóm tắt: Hiện nay trên cả nước, có rất nhiều chương trình, đề án giáo dục về biến đổi khí hậu, lồng ghép biến đổi khí hậu vào chương trình học giảng dạy cho học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, việc nghiên cứu đưa biến đổi khí hậu vào khung chương trình và phát triển giáo dục các cấp bậc hiện nay còn hạn chế. Trong bài viết này, tác giả xin đề cập đến góc nhìn về sự cần thiết và phát triển giáo dục trong điều kiện biến đổi khí hậu và các khuyến nghị cho việc xây dựng các hướng nghiên cứu, giải pháp cho giáo dục.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34579
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.65.228


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.