Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34706
Title: Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh phổ thông qua ca dao, tục ngữ người Việt
Authors: Ngô, Thị Thanh Quý
Nguyễn, Thị Hoa
Keywords: Giáo dục văn hóa ứng xử
Học sinh phổ thông
Ca dao, tục ngữ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 6 .- Tr.80-87
Abstract: Giáo dục văn hóa ứng xử là một việc làm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lứa tuổi học sinh phổ thông. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người trẻ nói riêng và của xã hội nói chung. Trong tất cả các môn học hiện nay thi môn Ngữ văn và môn Giáo dục công dân trực tiếp hình thành và giúp học sinh hoàn thiện phát triển nhân cách. Kho tàng tục ngữ, ca dao người Việt rất phong phú về nội dung, chứa đựng nhiều bài học nhân sinh sâu sắc. Tục ngữ, ca dao đã thắp sáng thêm tấm lòng yêu làng, yêu nước; tình yêu thương con người; ... Đây chính là cơ sở để chúng ta định hướng cho đạo đức, lối ứng xử của người Việt Nam trong giai đoạn mới mà bắt đầu là từ lứa tuổi học sinh. Những bài học ứng xử văn hóa trong tục ngữ, ca dao mang đậm dấu ấn tâm hồn, tình cảm, tính cách, tư tưởng của người Việt Nam và cả dấu ấn của thời đại đã sản sinh ra nó. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh thông qua ca dao, tục ngữ sẽ trang bị cho các em những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết trong cuộc sống; tạo bước đệm, làm hành trang cho các em tự tin trên những chặng đường tiếp theo của cuộc sống. Bởi lẽ, cách giáo dục này sẽ mang đến cho thế hệ ưẻ những bài học tính hoa trong ứng xử mang tính truyền thống, từ đó hình thành cho các em lối sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn mang đậm bàn sắc văn hóa Việt. Sử dụng tục ngữ, ca dao để định hướng khuôn mẫu văn hóa ứng xử cho người trẻ là một phương pháp dễ tiếp cận trong giáo dục.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34706
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.