Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34745
Title: Cùng suy ngẫm đô thị - Muôn mặt ô nhiễm
Authors: Nguyễn, Trần Đức Anh
Keywords: Đô thị
Ô nhiễm môi trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 279 .- Tr.37-40
Abstract: Các đô thị Việt Nam đang phát triển khá nhanh và thay đổi diện mạo mạnh mẽ. Bên cạnh những yếu tố tích cực đạt được thì cũng có vô số mặt tiêu cực dễ nhận thấy. Các đô thị đang ô nhiễm trên nhiều phương diện – đặc biệt là ở những đô thị lớn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34745
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.