Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34872
Title: Trồng trọt truyền thống của người Dao ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn
Authors: Lý, Cẩm Tú
Keywords: Bành Trạch
Người Dao
Trồng trọt
Truyền thống
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 04 .- Tr.38-46
Abstract: Bài viết đề cập đến các hình thức trồng trọt truyền thống của người Dao ở xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn - một địa bàn vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn. Trong đó, nương rẫy, ruộng bậc thang và vườn là các loại hình canh tác đã được duy trì từ lâu đời. Cùng với chăn nuôi, thủ công nghiệp và trao đổi hàng hóa, trồng trọt tạo nên một hệ sinh kế truyền thống tương đối hài hỏa, bền vững về mặt sinh thái.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34872
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.