Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34908
Title: Nghiên cứu một số lý thuyết nền tảng cho phát triển khu công nghệ cao
Authors: Đặng, Thị Phương Hoa
Keywords: Chính sách đổi mới
Chính sách khoa học công nghệ
Khu công nghệ cao
Lý thuyết khu công nghệ cao
Lý thuyết cụm
Lý thuyết cực tăng trưởng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 05 .- Tr.3-13
Abstract: Trên cơ sở xem xét các lập luận ủng hộ và không ủng hộ đối với các lý thuyết truyền thống trong xây dựng và phát triển khu công nghệ cao, bài viết đưa ra quan điểm nhấn mạnh đa dạng hóa trong lý thuyết cụm tổng hợp để phát triển khu công nghệ cao phiên bản mới phù hợp với bối cảnh mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34908
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.