Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35009
Title: Cộng đồng kinh tế ASEAN và tác động đối với quan hệ kinh tế Việt – Trung
Authors: Nguyễn, Cao Đức
Keywords: Cộng đồng Kinh tế ASEAN
Quan hệ kinh tế Việt – Trung
Quan hệ Việt – Trung
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.13-26
Abstract: Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập năm 2015 dựa trên bốn trụ cột (gồm thị trường đơn nhất – cơ sở sản xuất chung, khu vực kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế cân bằng, hội nhập vào kinh tế toàn cầu) nhằm góp phần tạo lập cộng đồng ASEAN thành khu vực hòa bình, thịnh vượng, phát triển kinh tế bền vững. AEC không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho nội khối AEC mà còn tạo ra cơ hội và thách thức cho quan hệ kinh tế Việt – Trung. Bài viết sẽ phân tích tác động của AEC cùng những cơ hội và thách thức đối với quan hệ thương mại, đầu tư Việt – Trung trong thập kỷ tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35009
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.48 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.