Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35018
Title: Vài nét về kiểu truyện hồng thủy trong văn học hiện đại Trung Quốc
Authors: Vương, Đại Liên
Keywords: Kiểu truyện hồng thủy
Truyện cổ
Văn học hiện đại
Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.53-58
Abstract: Kiểu truyện hồng thủy là một trong kiểu truyện được sáng tác lại dựa trên các truyện cổ nhưng mang một nội hàm văn hóa mới. Gần như nơi nào trên thế giới cũng có ghi chép về hồng thủy. Trong truyện cổ Trung Quốc cũng có nhiều kiểu truyện hồng thủy. Nhưng kiểu truyện hồng thủy trong văm học hiện đại đã không mang nội hàm cũ của truyện cổ như thượng đế trừng phạt, thuyết giáo phong kiến, ca ngợi anh hùng, mà trở thành những từ thay thế cho khốn khổ, khai sáng và mang nội hàm mới như cách mạng, phản kháng…
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35018
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.52 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.