Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35024
Title: Khái quát các nguồn tài liệu lưu trữ về Trung Quốc đang được bảo quản tại các cơ quan lưu trữ và viện nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội
Authors: Đào, Đức Thuận
Cam, Anh Tuấn
Keywords: Nguồn tài liệu lưu trữ
Trung Quốc
Bảo quản
Cơ quan lưu trữ
Viện nghiên cứu
Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.79-86
Abstract: Một số cơ quan lưu trữ trên địa bàn Hà Nội đã lưu giữ khối lượng tài liệu / tư liệu lưu trữ khổng lồ phục vụ cho giới nghiên cứu về Trung Quốc trong phạm vi thời gian từ thời trung đại đến hiện đại. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, các nguồn tài liệu / tư liệu lưu trữ này còn chưa được nhiều nhà nghiên cứu biết đến. Do vậy, rất cần có một công trình có tính chuyên khảo nhằm hệ thống hóa, đánh giá giá trị sử dụng của các nguồn tài liệu lưu trữ về Trung Quốc hiện đang được lưu trữ, sử dụng tại Việt Nam. Sản phẩm khoa học này sẽ góp phần giúp các nhà nghiên cứu, nhà quản lý biết được các địa chỉ hiện đang lưu giữ các nguồn tài nguyên thông tin kể trên, từ đó có cơ sở tiếp cận được nguồn thông tin phong phú, chính xác, chân thực và tin cậy giúp cho việc nghiên cứu về Trung Quốc được đầy đủ và khách quan hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35024
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.77 MBAdobe PDF
Your IP: 100.24.113.182


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.