Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35112
Title: Văn hoá truyền thống trong tập ký Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam
Authors: Nguyễn, Thị Minh Thương
Lê, Thị Hoài Thương
Keywords: Văn hoá truyền thống
Thạch Lam
Hà Nội xưa
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 08 .- Tr.118-125
Abstract: Bài viết: Hà Nội xưa với những nét đẹp văn hoá truyền thống; Sự phôi pha, mai một của văn hoá truyền thống trong buổi giao thời; Chất thơ của ký.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35112
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.194.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.